PROFIL

– effektivitet gjennom kvalitet, fleksibilitet og service

Scanvogn er Skandinavias førende produsent av letvogner til byggebransjen og eventmarkedet. Våres produktprogram består av en rekke forskjellige løsninger innen for blant annet mannskapsvogner, beboelsesvogner, kontor- og spisevogner, toalett- og badevogner samt diverse spesialvogner.

Byggeplasser, festivaler, markeder og andre arrangementer er steder, hvor det er mange mennesker, og hvor det ikke finnes tilstrekkelige sanitære og lokalemessige fasiliteter. Scanvogn tilbyr vogner, som enkelt og effektivt løser disse oppgaver – uansett hvilke vogner det dreier sig om.

Gjennom de siste år har vi opparbeidet solid erfaring og kompetanse, som gjør oss i stand til å tilby vogner av beste kvalitet og komfort samt en høy grad av fleksibilitet i forhold til spesifikke kundeløsninger. Vi kjenner til de fleste oppgaver på byggeplassene og har derfor lett for å sette oss inn i konkrete behov.

Et av våres viktigste kjennetegn er den service, som vi tilbyr våres kunder. Både under salget og når vognen står hos kunden, er vi behjelpelige med å avdekke og oppfylle kundens behov. Dette ses blant annet i våres kundetilpassede løsninger samt våres evne til at håndtere reparasjoner og levere reservedele.

Scanvogn er inne i en sterk vekst og midt i en fase, hvor industriproduksjon og internasjonalisering er med på å styrke virksomhets posisjon.