FAQ & troubleshooting (English coming)

Hvor meget må jeg køre med efter min bil?

Gældende for EU

Uanset hvilket kørekort du har, må du aldrig trække mere efter bilen, end det bilen er godkendt til. På bilens registreringsattest fremgår det, hvor meget bilen må trække. Når du skal finde ud af, hvor tung en trailer du må køre med, skal du kigge på dit kørekort – samt på bilens og anhængerens registreringsattest. Der er særlige regler alt efter, om du kører i personbil eller lastbil – og om du har et almindeligt kørekort (B) eller trailerkørekort (B+/BE).

B-kørekort

Med et almindeligt B-kørekort må du køre med en trailer med en maksimal totalvægt på 750 kg. Det samlede vogntog må dog ikke overstige 3.500 kg. Har du erhvervet dit kørekort før 1.maj 2009 gælder dog følgende i DK: Overstiger bilens tilladte totalvægt og koblingsvægt, som det fremgår af bilens registreringsattest, ikke 3.500 kg tilsammen, må din anhænger gerne have en højere tilladt totalvægt end 750 kg, men husk at bilen aldrig må trække mere end det den er godkendt til.

B+-kørekort

Giver samme rettigheder som B, men med en tilladt totalvægt på 4.250 kg på det samlede vogntog. Det betyder i praksis, at bilens tilladte totalvægt kan være 3.500 kg og trailerens tilladte totalvægt kan være 750 kg.

BE-kørekort

‍Med et BE kørekort må du køre med op til 7.000 kg tilladt totalvægt på det samlede vogntog. Altså kan din bil have en tilladt totalvægt på 3.500 kg og din trailer en tilladt totalvægt på 3.500 kg.

Hvor meget må jeg laste i min skurvogn?

Den tilladte totalvægt fremgår af vognens CoC dokument, eller registreringsattesten, hvis vognen har været indregistreret. I samme dokument fremgår også vognens egenvægt, eller den køreklare vægt. Differencen herimellem er den vægt du kan laste din vogn med. Vognen må under kørsel aldrig veje mere end den tilladte totalvægt. Påhængsvogne skal ikke have vægttavler på siden, da det ikke er et lastredskab.

Kan en vogn vejes op eller ned?

Her er der tale om, at den tilladte totalvægt justeres op eller ned. Hvorvidt det er muligt, afhænger af de påmonterede aksler og påløbsbremsen. Både aksler og påløbsbremsen har et typeskilt fastmonteret, hvor den maksimalt tilladte vægt fremgår. Trækstangen har også betydning for den tilladte totalvægt, men Scanvogn leverer de fleste vogne med en 3.000 kg trækstang.

Tag kontakt til din nærmeste synshal for at få vejet din vogn ned. Scanvogn kan være behjælpelig med at skifte aksler og påløbsremse, hvis du ønsker at veje din vogn op. Dette kræver at vognen skal synes efterfølgende.

Hvad er et CoC dokument?

Den simpleste forklaring er, at CoC dokumentet for et køretøj er det samme som CE mærkningen på andre produkter, som sælges i EU.

CoC står for Certificate of Conformity. Det er en fabriksdeklaration, som garanterer, at produktet lever op til gældende lovgivning. For at kunne udstede deklarationen skal en virksomhed kunne garantere en ensformig kvalitet og egenkontrol samt dokumentere, at produktet opfylder alle krav til gældende lovgivning. Derfor skal virksomheden være ISO9001 certificeret, samt have fået godkendt alle produktkonfigurationer.

Scanvogn har i dag over 18.000 konfigurationer godkendt ved tyske Kraftfahrt Bundesamt, som er den myndighed, der godkender køretøjer til europæiske veje. Alle vores konfigurationer ligger klar i europæiske synshallers databaser og TVV nøglen, som fremgår af CoC dokumentet, henviser til vognens specifikke konfiguration.

CoC dokumentet er det samme som den tidligere typeattest og bør opbevares sikkert sammen med registreringsattesten. Scanvogn kan kun udstede én original af CoC dokumentet, og det kan derfor aldrig erstattes. Vi kan dog udstede en kopi af originalen.

Hvor ofte skal min pionervogn med F-Gas afprøves?

Scanvogn har en F-gas autorisation og alle vogne med F-gas installationer leveres med prøverapport. På rapporten fremgår prøvemålinger.

Et F-gas anlæg bør efterses af Scanvogn eller anden autoriseret F-gas installatør hvert andet år.

Kan min Scanvogn Tempo-100 godkendes?

Svaret er ja, men du skal være opmærksom på en række punkter. Vognen kan bygges om af Scanvogn således, at du lovligt kan køre 100 km i timen på motorvej. Du skal dog være opmærksom på, at vognen herefter skal synes hvert andet år.

Obs.: På CoC dokumenterne, som udstedes af Scanvogn, er der påført maksimal hastighed til 100 km/timen. Dette betyder IKKE, at vognen kan tempo 100 godkendes, da vognen her skal være godkendt til 120 km/timen. Husk, at køre efter reglerne i det land du kører i.

Hvordan omregistrerer jeg min vogn?

Inden for de første 5 år kan den uden videre omregistreres ved ejerskifte. Efter 5 år skal den synes og efterfølgende syn holder i 2 år. Du skal køre til nærmeste synshal med traileren og medbringe den oprindelige registreringsattest.

Hvordan indregistrerer jeg min vogn i et andet EU / EØS land?

Hvis et køretøj eller trailer har været indregistreret i et EU/EØS land, kan man ved at medbringe registreringsattesten sammen med køretøjet til en synshal i det nye land indregistrere køretøjet. Det skal dog være afmeldt i oprindelseslandet først.

Hvis ikke køretøjet har været indregistreret tidligere, kan man medbringe CoC dokumentet sammen med køretøjet til nærmeste synshal i alle EU/EØS lande, med undtagelse af Frankrig. Synshallen vil identificere køretøjet ud fra TVV nøglen og dermed kunne indregistrere køretøjet. De vil udlevere registreringsattest og nummerplader.

Frankrig har særlige undtagelser, så køretøjer fra Scanvogn skal først indregistreres i et andet EU land, før det kan indregistreres i Frankrig.

Skal jeg have ekstra sidespejle på min bil?

Såfremt din vogn er bredere end din bil, skal du montere trailerspejle.

Må jeg køre med min vogn i udlandet?

Du må gerne køre med din Scanvogn i udlandet. Ofte gælder det, at vognen skal være indregistreret i samme land som det trækkende køretøj. Du skal altid medbringe registreringsattesten, når nu kører med påhængskøretøj samt undersøge reglerne for det enkelte land.

I Danmark må du IKKE køre med en dansk indregistreret anhænger efter en udenlandsk bil uden, at de er synet sammen.

I Danmark må du IKKE køre med dansk indregistreret bil og udenlandsk indregistreret trailer.

Hvor mange kvm skal jeg have ifølge skurvognsregulativet?

Spise- og opholdsrum

Minimum 1 kvm per person plus én ekstra, dvs. at 5 personer skal have minimum 6 kvm.

Omklædningsrum

Minimum 1 kvm per person.

TOiletrum

Minimum 1 kvm per toilet.

Håndvask i omklædningsrum

Minimum 1 kvm.

Bruseniche

Minimum 1 kvm. Brusenichen i sig selv kan være mindre; men det overskydende areal op til 1 kvm skal ligge umiddelbart foran.

Eksempel

Hvis du ønsker en mandskabsvogn til 4 personer, skal der være minimum 12 kvm. 5 (4+1) kvm til spiserum, 4 kvm til omklædningsrum, 1 kvm til toiletrum, 1 kvm til håndvask og 1 kvm til bruseniche.

Hvilke faciliter skal jeg stille til rådighed for mine ansatte?

Hvis de møder på byggepladsen, skal de have adgang til toilet, håndvask, bruseniche, omklædningsrum med garderobeskabe samt opholds- og spiserum med mulighed for at opbevare kold mad og opvarme mad. Møder og slutter folkene i firmaet, kan bad og omklædning udelades.

Hvor meget varme skal bruges i en skurvogn?

Loven siger, at der skal være minimum 18 grader, og der dimensioneres i Scanvogn med 100 W per kvm.

Skal jeg have vindue i min skurvogn?

Ja, i opholdsrummet skal der være et vinduesareal på mindst 10% af gulvarealet og mindst ét vindue skal kunne åbnes.

Hvad er fordelene ved et vakuumtoilet?

Vakuumtoilettet kan under visse forhold give store fordele sammenlignet med et standard toilet med kværn. Det bruger kun 0,5 liter vand per skyl, hvilket giver det meget stor kapacitet på vand- og kloaktanke. Vakuumpumpen er desuden stærkere og mere driftssikker end pumpen i en almindelig toiletkværn.

Vakuumtoilettet anvendes ofte til store festivaler, hvor det kan være en udfordring at vedholde et stabilt vandtryk gennem hele arrangementet. Uden et stabilt vandtryk tager det lang tid for et almindeligt toilet at blive klar til næste skyl. Med et vakuumtoilet kan man udnytte tankene til at skabe en buffer, således at toilettet altid er klar til brug, selv i meget pressede perioder.

Vakuumtoilettet anvendes også i pionervogne og mandskabsvogne til arbejdsopgaver, hvor der er begrænsede mængder af vand til rådighed, for eksempel i forbindelse med skovbrug, jordarbejde, asfalt m.v. I sådanne tilfælde kan et vakuumtoilet køre udelukkende på solenergi, og giver derfor en høj grad af fleksibilitet. Læs mere under toilettyper.

Kan solceller levere strøm nok til min skurvogn?

Ja, i de fleste tilfælde, hvis der spares på strømmen. Vores solceller yder 200 W, hvilket normalt er nok til en 4 - 6 personers mandskabsvogn med almindeligt forbrug.

Oversigt

Sort pil

Hvor meget må jeg køre med efter min bil?

Hvor meget må jeg køre med efter min bil?

Gældende for EU: Uanset hvilket kørekort du har, må du aldrig trække mere efter bilen, end det bilen er godkendt til. På bilens registreringsattest fremgår det, hvor meget bilen må trække. Når du skal finde ud af, hvor tung en trailer du må køre med, skal du kigge på dit kørekort – samt på bilens og anhængerens registreringsattest. Der er særlige regler alt efter, om du kører i personbil eller lastbil – og om du har et almindeligt kørekort (B) eller trailerkørekort (B+/BE).

B-kørekort: Med et almindeligt B-kørekort må du køre med en trailer med en maksimal totalvægt på 750 kg. Det samlede vogntog må dog ikke overstige 3.500 kg. Har du erhvervet dit kørekort før 1.maj 2009 gælder dog følgende i DK: Overstiger bilens tilladte totalvægt og koblingsvægt, som det fremgår af bilens registreringsattest, ikke 3.500 kg tilsammen, må din anhænger gerne have en højere tilladt totalvægt end 750 kg, men husk at bilen aldrig må trække mere end det den er godkendt til.

B+-kørekort: Giver samme rettigheder som B, men med en tilladt totalvægt på 4.250 kg på det samlede vogntog. Det betyder i praksis, at bilens tilladte totalvægt kan være 3.500 kg og trailerens tilladte totalvægt kan være 750 kg.

BE-kørekort: Med et BE kørekort må du køre med op til 7.000 kg tilladt totalvægt på det samlede vogntog. Altså kan din bil have en tilladt totalvægt på 3.500 kg og din trailer en tilladt totalvægt på 3.500 kg.

Sort pil

Hvor meget må jeg laste i min Scanvogn?

Hvor meget må jeg laste i min Scanvogn?

Den tilladte totalvægt fremgår af vognens CoC dokument, eller registreringsattesten, hvis vognen har været indregistreret. I samme dokument fremgår også vognens egenvægt, eller den køreklare vægt. Differencen herimellem er den vægt du kan laste din vogn med. Vognen må under kørsel aldrig veje mere end den tilladte totalvægt. Påhængsvogne skal ikke have vægttavler på siden, da det ikke er et lastredskab.

Sort pil

Kan en vogn vejes op eller ned?

Kan en vogn vejes op eller ned?

Her er der tale om, at den tilladte totalvægt justeres op eller ned. Hvorvidt det er muligt, afhænger af de påmonterede aksler og påløbsbremsen. Både aksler og påløbsbremsen har et typeskilt fastmonteret, hvor den maksimalt tilladte vægt fremgår. Trækstangen har også betydning for den tilladte totalvægt, men Scanvogn leverer de fleste vogne med en 3.000 kg trækstang.

Tag kontakt til din nærmeste synshal for at få vejet din vogn ned. Scanvogn kan være behjælpelig med at skifte aksler og påløbsremse, hvis du ønsker at veje din vogn op. Dette kræver at vognen skal synes efterfølgende.

Sort pil

Hvad er et CoC dokument?

Hvad er et CoC dokument?

Den simpleste forklaring er, at CoC dokumentet for et køretøj er det samme som CE mærkningen på andre produkter, som sælges i EU.

CoC står for Certificate of Conformity. Det er en fabriksdeklaration, som garanterer, at produktet lever op til gældende lovgivning. For at kunne udstede deklarationen skal en virksomhed kunne garantere en ensformig kvalitet og egenkontrol samt dokumentere, at produktet opfylder alle krav til gældende lovgivning. Derfor skal virksomheden være ISO9001 certificeret, samt have fået godkendt alle produktkonfigurationer.

Scanvogn har i dag over 18.000 konfigurationer godkendt ved tyske Kraftfahrt Bundesamt, som er den myndighed, der godkender køretøjer til europæiske veje. Alle vores konfigurationer ligger klar i europæiske synshallers databaser og TVV nøglen, som fremgår af CoC dokumentet, henviser til vognens specifikke konfiguration.

CoC dokumentet er det samme som den tidligere typeattest og bør opbevares sikkert sammen med registreringsattesten. Scanvogn kan kun udstede én original af CoC dokumentet, og det kan derfor aldrig erstattes. Vi kan dog udstede en kopi af originalen.

Sort pil

Hvor ofte skal min pinoervogn med f-Gas afprøves?

Hvor ofte skal min pinoervogn med f-Gas afprøves?

Scanvogn har en F-gas autorisation og alle vogne med F-gas installationer leveres med prøverapport. På rapporten fremgår prøvemålinger.

Et F-gas anlæg bør efterses af Scanvogn eller anden autoriseret F-gas installatør hvert andet år.

Sort pil

Kan min Scanvogn Tempo-100 godkendes?

Kan min Scanvogn Tempo-100 godkendes?

Svaret er ja, men du skal være opmærksom på en række punkter. Vognen kan bygges om af Scanvogn således, at du lovligt kan køre 100 km i timen på motorvej. Du skal dog være opmærksom på, at vognen herefter skal synes hvert andet år.

Obs.: På CoC dokumenterne, som udstedes af Scanvogn, er der påført maksimal hastighed til 100 km/timen. Dette betyder IKKE, at vognen kan tempo 100 godkendes, da vognen her skal være godkendt til 120 km/timen. Husk, at køre efter reglerne i det land du kører i.

Sort pil

Hvordan omregistrerer jeg min trailer?

Hvordan omregistrerer jeg min trailer?

Inden for de første 5 år kan den uden videre omregistreres ved ejerskifte. Efter 5 år skal den synes og efterfølgende syn holder i 2 år. Du skal køre til nærmeste synshal med traileren og medbringe den oprindelige registreringsattest.

Sort pil

Hvordan indregistrerer jeg min trailer i et andet EU/EØS land?

Hvordan indregistrerer jeg min trailer i et andet EU/EØS land?

Hvis et køretøj eller trailer har været indregistreret i et EU/EØS land, kan man ved at medbringe registreringsattesten sammen med køretøjet til en synshal i det nye land indregistrere køretøjet. Det skal dog være afmeldt i oprindelseslandet først.

Hvis ikke køretøjet har været indregistreret tidligere, kan man medbringe CoC dokumentet sammen med køretøjet til nærmeste synshal i alle EU/EØS lande, med undtagelse af Frankrig. Synshallen vil identificere køretøjet ud fra TVV nøglen og dermed kunne indregistrere køretøjet. De vil udlevere registreringsattest og nummerplader.

Frankrig har særlige undtagelser, så køretøjer fra Scanvogn skal først indregistreres i et andet EU land, før det kan indregistreres i Frankrig.

Sort pil

Skal jeg have ekstra sidespejle på min bil?

Skal jeg have ekstra sidespejle på min bil?

Såfremt din vogn er bredere end din bil, skal du montere trailerspejle.

Sort pil

Må jeg køre med min trailer i udlandet?

Må jeg køre med min trailer i udlandet?

Du må gerne køre med din Scanvogn i udlandet. Ofte gælder det, at vognen skal være indregistreret i samme land som det trækkende køretøj. Du skal altid medbringe registreringsattesten, når nu kører med påhængskøretøj samt undersøge reglerne for det enkelte land.

I Danmark må du IKKE køre med en dansk indregistreret anhænger efter en udenlandsk bil uden, at de er synet sammen.

I Danmark må du IKKE køre med dansk indregistreret bil og udenlandsk indregistreret trailer.

Sort pil

Hvor mange kvm skal jeg have ifølge skurvognsregulativet?

Hvor mange kvm skal jeg have ifølge skurvognsregulativet?

Spise- og opholdsrum: Minimum 1 kvm per person plus én, dvs. at for eksempel 5 personer skal have minimum 6 kvm.

Omklædningsrum: Minimum 1 kvm per person.

Toiletrum: Minimum 1 kvm per toilet.

Håndvask i omklædningsrum: Minimum 1 kvm.

Bruseniche: Minimum 1 kvm. Brusenichen i sig selv kan være mindre; men det overskydende areal op til 1 kvm skal ligge umiddelbart foran.

Eksempel: Hvis du ønsker en mandskabsvogn til 4 personer, skal der være minimum 12 kvm. 5 (4+1) kvm til spiserum, 4 kvm til omklædningsrum, 1 kvm til toiletrum, 1 kvm til håndvask og 1 kvm til bruseniche.

Sort pil

Hvilke faciliter skal jeg stille til rådighed for mine ansatte?

Hvilke faciliter skal jeg stille til rådighed for mine ansatte?

Hvis de møder på byggepladsen, skal de have adgang til toilet, håndvask, bruseniche, omklædningsrum med garderobeskabe samt opholds- og spiserum med mulighed for at opbevare kold mad og opvarme mad. Møder og slutter folkene i firmaet, kan bad og omklædning udelades.

Sort pil

Hvor meget varme skal bruges i en Scanvogn?

Hvor meget varme skal bruges i en Scanvogn?

Loven siger, at der skal være minimum 18 grader, og der dimensioneres i Scanvogn med 100 W per kvm.

Sort pil

Skal jeg have vindue i min scanvogn?

Skal jeg have vindue i min scanvogn?

Ja, i opholdsrummet skal der være et vinduesareal på mindst 10% af gulvarealet og mindst ét vindue skal kunne åbnes.

Sort pil

Hvad er fordelene ved et vakuumtoilet?

Hvad er fordelene ved et vakuumtoilet?

Vakuumtoilettet kan under visse forhold give store fordele sammenlignet med et standard toilet med kværn. Det bruger kun 0,5 liter vand per skyl, hvilket giver det meget stor kapacitet på vand- og kloaktanke. Vakuumpumpen er desuden stærkere og mere driftssikker end pumpen i en almindelig toiletkværn.

Vakuumtoilettet anvendes ofte til store festivaler, hvor det kan være en udfordring at vedholde et stabilt vandtryk gennem hele arrangementet. Uden et stabilt vandtryk tager det lang tid for et almindeligt toilet at blive klar til næste skyl. Med et vakuumtoilet kan man udnytte tankene til at skabe en buffer, således at toilettet altid er klar til brug, selv i meget pressede perioder.

Vakuumtoilettet anvendes også i pionervogne og mandskabsvogne til arbejdsopgaver, hvor der er begrænsede mængder af vand til rådighed, for eksempel i forbindelse med skovbrug, jordarbejde, asfalt m.v. I sådanne tilfælde kan et vakuumtoilet køre udelukkende på solenergi, og giver derfor en høj grad af fleksibilitet. Læs mere under toilettyper.

Sort pil

Kan solceller levere strøm nok til min scanvogn?

Kan solceller levere strøm nok til min scanvogn?

Ja, i de fleste tilfælde, hvis der spares på strømmen. Vores solceller yder 200 W, hvilket normalt er nok til en 4 - 6 personers mandskabsvogn med almindeligt forbrug.

Fejlfinding

Pumpen kører, men skyller ikke ud.

Der skal fyldes vand i vakuum pumpen. Har vognen direkte vandtilslutning, åbner man hanen til glasset er 75 % fyldt. Har vognen ikke direkte vandtilslutning, løsner man er af de blå haner og hælder vand den vej ned i pumpen.

Hvis det ikke hjælper kan det være en kontraventil, som er slidt op. Kontakt da vores serviceteam.

Når man skyller ud, genstarter styring til vakuumpumpen.

Der er ikke nok strøm/amp på det batteri, som sidder i vognen. Vakuum pumpen bruger ca. 100 amp i opstart.

Der kommer ikke vand i toilettet.

Magnetventilen på toilettet er slidt op, eller fyldt med skidt. Der sidder et lille filter, i den armerede slange, som tilfører vand til toilettet. Hvis rengøring ikke hjælper kontakt vores serviceteam.

Toilettet fyldes op med klart vand.

Magnetventilen på toilettet er defekt. Kontakt vores serviceteam.

Toilettet fyldes op med kloak vand.

Gummimembranen i toilettet er slidt op. Kontakt vores serviceteam.

Det suser fra rørinstallationen eller toilettet.

Der findes et utæt rør eller gummimembranen i toilettet er slidt op. Kontakt vores service team.

Toilettet tømmes for vand uden man har skyllet ud.

Lukkemembranen i toilettet er defekt. Kontakt vores serviceteam.

Ved brug af vask / bruser kommer der vand ud under vognen.

Der er fejl på gråvandstanken. Kontakt vores serviceteam.

Oversigt

Sort pil

Pumpen kører, men skyller ikke ud.

Pumpen kører, men skyller ikke ud.

Der skal fyldes vand i vakuum pumpen. Har vognen direkte vandtilslutning, åbner man hanen til glasset er 75 % fyldt. Har vognen ikke direkte vandtilslutning, løsner man er af de blå haner og hælder vand den vej ned i pumpen.

Hvis det ikke hjælper kan det være en kontraventil, som er slidt op. Kontakt da vores serviceteam.

Sort pil

Når man skyller ud, genstarter styring til vakuumpumpen.

Når man skyller ud, genstarter styring til vakuumpumpen.

Der er ikke nok strøm/amp på det batteri, som sidder i vognen. Vakuum pumpen bruger ca. 100 amp i opstart.

Sort pil

Der kommer ikke vand i toilettet.

Der kommer ikke vand i toilettet.

Magnetventilen på toilettet er slidt op, eller fyldt med skidt. Der sidder et lille filter, i den armerede slange, som tilfører vand til toilettet. Hvis rengøring ikke hjælper kontakt vores serviceteam.

Sort pil

Toilettet fyldes op med klart vand.

Toilettet fyldes op med klart vand.

Magnetventilen på toilettet er defekt. Kontakt vores serviceteam.

Sort pil

Toilettet fyldes op med kloak vand.

Toilettet fyldes op med kloak vand.

Gummimembranen i toilettet er slidt op. Kontakt vores serviceteam.

Sort pil

Det suser fra rørinstallationen eller toilettet.

Det suser fra rørinstallationen eller toilettet.

Der findes et utæt rør eller gummimembranen i toilettet er slidt op. Kontakt vores service team.

Sort pil

Toilettet tømmes for vand uden man har skyllet ud.

Toilettet tømmes for vand uden man har skyllet ud.

Lukkemembranen i toilettet er defekt. Kontakt vores serviceteam.

Sort pil

Ved brug af vask eller bruser, kommer der vand ud under vognen.

Ved brug af vask eller bruser, kommer der vand ud under vognen.

Der er fejl på gråvandstanken. Kontakt vores serviceteam.